Gastlezingen

Mijn ervaringen als professional in het onderwijs en moeder hebben een breed inzicht gegeven in het ‘zorglandschap’ in Nederland. Daarbij de verschillende opleidingen meegenomen zorgt dit voor een perspectief over wat in de praktijk helpend is en wat juist niet in de benadering van ouders.

De transitie jeugdzorg heb ik van dichtbij mee gemaakt. Oók de overgang van ‘Weer samen naar school’ naar ‘Passend Onderwijs’. Het is allemaal niet zo zwart-wit zoals men het beschrijft in de beleidsstukken. Daarom pleit ik voor maatwerk. Ik wil zeker niet pretenderen dat ik weet hoe het ‘moet’. Wel kan ik het één en ander vertellen over communicatie, context en kansen die er liggen omtrent hulpverlening en onderwijs. Ik ben in staat om kennis te koppelen aan talloze voorbeelden uit de praktijk; dat maakt mijn gastlezing juist levendig en boeiend.

De positie van ouders wordt naar mijn mening regelmatig onjuist ingeschat. Helaas lopen vooral ouders vaak tegen een muur aan. Ook het betrekken van het kind en de jongere bij het stellen van een hulpvraag is soms een gemiste kans.

Ervaring en kennis delen

Graag deel ik mijn ervaring en kennis met aankomende professionals in het werkveld. Daarbij kun je denken aan alle onderwijs, sociale en/of psychosociale opleidingen van MBO tot universitair niveau.

Onderwerpen kunnen zijn:

  • Een beschouwing op Passend Onderwijs
  • Autisme
  • Communiceren met ouders van kinderen met een zorgvraag
  • Communiceren met kinderen met ASS
  • Hulpvraag; alleen in het ‘nu’?
  • Contextueel kijken naar een hulpvraag

Specialisme & ervaring

Mijn specialisme ligt op het gebied van autisme, leren in het algemeen en het jonge risicokind. Uiteraard zal dit vele randonderwerpen kunnen raken. In overleg is er veel mogelijk.

Daarnaast is mijn zoon bereid om ook aan te sluiten bij de gastlezing. Hij is heel goed in staat om te vertellen welk effect autisme in zijn leven heeft, wat gesprekken met hem doen enz. Bovendien krijgt het begrip autisme dan een hele nieuwe dimensie om het vanuit het perspectief van een ervaringsdeskundige te horen.

Ook ben ik te boeken voor congressen of ouder bijeenkomsten.

Kortom er is veel mogelijk in overleg. Bel of mail wanneer er vragen zijn: T. 06 193 838 18 of anjawagener@outlook.com.